Wettelijke kennisgeving

Credits

Uitgever van websites en verkoper van producten:
De Vennootschap RYVIA, Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 1 000 000€, ingeschreven bij de RCS van Troyes onder het nummer RCS 329 208 250, met maatschappelijke zetel te 2 rue Konrad Adenauer CS 90101 - 10 303 Sainte Savine Cedex. Het BTW-nummer is FR 56 329 208 250.

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de exploitatie van een internetsite na te leven

E-mail: contact@pausecafeoutlet.fr

Telefoonnummer: 03 25 718 700

De directeur van de publicatie is: Pauline Zambonelli.

Hosting:

De site wordt gehost door ALPIX SAS met een kapitaal van 1.088.000 euro.

Hoofdkantoor:
12 rue Jean Monnet BP 80107

10602 La Chapelle Saint Luc Cedex Frankrijk.

Telefoon: 01 25 43 74 00

Site ontwikkelaar:

De e-commerce site https://www.shop-pausecafe.com/ is ontwikkeld door :

KIWIK

Webagentschap

16 Rue Léonard de Vinci

45074 Orléans
Telefoon: 02 38 69 80 13

Informatietechnologie en vrijheden :

CNIL site verklaring nummer: 1969104 v0
Datum: 16/06/2016

Overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 bekend als "informatique et libertés", heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die u betreffen. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@pausecafeoutlet.fr of per post naar


Ryvia
Klantenservice Pauze Café Outlet
2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

U kunt uw persoonlijke gegevens ook rechtstreeks op de site inzien en eventueel corrigeren door in te loggen op uw account.

De informatie die tijdens uw bezoek aan de site wordt verzameld, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en wordt niet aan derden of voor commerciële doeleinden meegedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via contact@pausecafeoutlet.fr
.

Tot slot kunt u zich ook afmelden voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de link onderaan de pagina in de laatst ontvangen nieuwsbrief.

Hyperlinks

Alleen de publicatiedirecteur kan instemmen met het aanbrengen van hyperlinks naar https://www.shop-pausecafe.com/ . Toegang tot een aan onze site gekoppelde site is op eigen risico van de bezoeker of gebruiker: Ryvia en haar directeur publicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, fouten of omissies op deze sites.

Copyright:

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina's en gegevens die de site https://www.shop-pausecafe.com/ vormen, door welk procédé of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming van de uitgever.

Deze website is gemaakt met behulp van de open-source oplossing PrestaShop™.

Cookies:

Ryvia kan "cookies" installeren op de harde schijf van de computer, tablet, smartphone waarmee de gebruiker verbinding maakt met de site. Deze bestanden zijn bedoeld om :

- om het surfen op de site voor bezoekers gemakkelijker en sneller te maken.

- om statistieken en volumes van verkeer en gebruik van de verschillende onderdelen van onze site (bezochte secties en inhoud, gevolgde routes) vast te stellen, zodat wij het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren, evenals de zichtbaarheid van de door ons gepubliceerde inhoud

Het staat de gebruiker vrij zich te verzetten tegen de registratie van "cookies" door zijn internetbrowser dienovereenkomstig te configureren.

U vindt alle informatie over het uitschakelen van cookies voor elk van de volgende browsers:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=14666

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Firefox:
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+en+uitschakelen+cookies

Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_FR&locale=en_FR

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Dolphin:
https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/articles/1249912-how-do-i-change-the-cookie-settings-?b_id=317

Voor alle andere internetbrowsers kunt u informatie vinden over het uitschakelen van cookies door de help- of ondersteuningssectie te raadplegen.

GEGEVENSVERZAMELING

Om de bezoekers van haar site beter te begrijpen, kan Ryvia bepaalde persoonlijke informatie verzamelen. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan een voorafgaande verklaring geregistreerd onder nummer 1969104 v0 bij de Franse nationale commissie voor gegevensbescherming.de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan een voorafgaande verklaring geregistreerd onder nummer 1969104 v0 bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) overeenkomstig de Loi de Confiance en l'Economie Numérique (LCEN) van 6 augustus 2004.Ryvia verbindt zich ertoe de vereenvoudigde norm NS-48 van de CNIL na te leven. In dit verband neemt Ryvia alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de door de gebruiker van de site verzonden informatie te waarborgen door deze gegevens op veilige, betrouwbare en duurzame media op te slaan.Overeenkomstig de gewijzigde wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht van toegang, wijziging, verwijdering en verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Ryvia en/of het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden door commerciële partners. Daartoe moet hij/zij een schriftelijk verzoek sturen naar Ryvia op een van de volgende adressen Ryvia Service Clients 2 rue Konrad Adenauer CS 90101 - 10303 Sainte Savine Cedex Or : contact@ryvia.fr

Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars.

C

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf

Wettelijke kennisgeving

Credits

Uitgever van websites en verkoper van producten:
De Vennootschap RYVIA, Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 1 000 000€, ingeschreven bij de RCS van Troyes onder het nummer RCS 329 208 250, met maatschappelijke zetel te 2 rue Konrad Adenauer CS 90101 - 10 303 Sainte Savine Cedex. Het BTW-nummer is FR 56 329 208 250.

De uitgever verbindt zich ertoe alle wetten betreffende de oprichting en de exploitatie van een internetsite na te leven

E-mail: contact@pausecafeoutlet.fr

Telefoonnummer: 03 25 718 700

De directeur van de publicatie is: Pauline Zambonelli.

Hosting:

De site wordt gehost door ALPIX SAS met een kapitaal van 1.088.000 euro.

Hoofdkantoor:
12 rue Jean Monnet BP 80107

10602 La Chapelle Saint Luc Cedex Frankrijk.

Telefoon: 01 25 43 74 00

Site ontwikkelaar:

De e-commerce site https://www.shop-pausecafe.com/ is ontwikkeld door :

KIWIK

Webagentschap

16 Rue Léonard de Vinci

45074 Orléans
Telefoon: 02 38 69 80 13

Informatietechnologie en vrijheden :

CNIL site verklaring nummer: 1969104 v0
Datum: 16/06/2016

Overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 bekend als "informatique et libertés", heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die u betreffen. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@pausecafeoutlet.fr of per post naar


Ryvia
Klantenservice Pauze Café Outlet
2 rue Konrad Adenauer

CS 90101

10303 Sainte Savine Cedex

U kunt uw persoonlijke gegevens ook rechtstreeks op de site inzien en eventueel corrigeren door in te loggen op uw account.

De informatie die tijdens uw bezoek aan de site wordt verzameld, is uitsluitend bestemd voor intern gebruik en wordt niet aan derden of voor commerciële doeleinden meegedeeld.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via contact@pausecafeoutlet.fr
.

Tot slot kunt u zich ook afmelden voor onze nieuwsbrieven door te klikken op de link onderaan de pagina in de laatst ontvangen nieuwsbrief.

Hyperlinks

Alleen de publicatiedirecteur kan instemmen met het aanbrengen van hyperlinks naar https://www.shop-pausecafe.com/ . Toegang tot een aan onze site gekoppelde site is op eigen risico van de bezoeker of gebruiker: Ryvia en haar directeur publicatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, fouten of omissies op deze sites.

Copyright:

De gehele of gedeeltelijke reproductie van de pagina's en gegevens die de site https://www.shop-pausecafe.com/ vormen, door welk procédé of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming van de uitgever.

Deze website is gemaakt met behulp van de open-source oplossing PrestaShop™.

Cookies:

Ryvia kan "cookies" installeren op de harde schijf van de computer, tablet, smartphone waarmee de gebruiker verbinding maakt met de site. Deze bestanden zijn bedoeld om :

- om het surfen op de site voor bezoekers gemakkelijker en sneller te maken.

- om statistieken en volumes van verkeer en gebruik van de verschillende onderdelen van onze site (bezochte secties en inhoud, gevolgde routes) vast te stellen, zodat wij het belang en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren, evenals de zichtbaarheid van de door ons gepubliceerde inhoud

Het staat de gebruiker vrij zich te verzetten tegen de registratie van "cookies" door zijn internetbrowser dienovereenkomstig te configureren.

U vindt alle informatie over het uitschakelen van cookies voor elk van de volgende browsers:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&ref_topic=14666

Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/fr-fr/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Firefox:
http://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+en+uitschakelen+cookies

Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_FR&locale=en_FR

Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Dolphin:
https://dolphinbrowser.desk.com/customer/portal/articles/1249912-how-do-i-change-the-cookie-settings-?b_id=317

Voor alle andere internetbrowsers kunt u informatie vinden over het uitschakelen van cookies door de help- of ondersteuningssectie te raadplegen.

GEGEVENSVERZAMELING

Om de bezoekers van haar site beter te begrijpen, kan Ryvia bepaalde persoonlijke informatie verzamelen. De verwerking van deze gegevens is onderworpen aan een voorafgaande verklaring geregistreerd onder nummer 1969104 v0 bij de Franse nationale commissie voor gegevensbescherming.de verwerking van deze gegevens is onderworpen aan een voorafgaande verklaring geregistreerd onder nummer 1969104 v0 bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) overeenkomstig de Loi de Confiance en l'Economie Numérique (LCEN) van 6 augustus 2004.Ryvia verbindt zich ertoe de vereenvoudigde norm NS-48 van de CNIL na te leven. In dit verband neemt Ryvia alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de door de gebruiker van de site verzonden informatie te waarborgen door deze gegevens op veilige, betrouwbare en duurzame media op te slaan.Overeenkomstig de gewijzigde wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker het recht van toegang, wijziging, verwijdering en verzet tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door Ryvia en/of het gebruik ervan voor prospectiedoeleinden door commerciële partners. Hiertoe moet hij/zij een schriftelijk verzoek sturen naar Ryvia op een van de volgende adressen Ryvia Service Clients 2 rue Konrad Adenauer CS 90101 - 10303 Sainte Savine Cedex Or : contact@ryvia.fr

Centrum voor consumentenbemiddeling van gerechtelijke bemiddelaars.

C

"Overeenkomstig artikel L612-1 van het consumentenwetboek heeft iedere consument het recht om zich kosteloos tot een consumentenbemiddelaar te wenden met het oog op de minnelijke schikking van een geschil tussen hem en een beroepsbeoefenaar. Daartoe garandeert de verkoper dat de consument daadwerkelijk een beroep kan doen op een mechanisme voor consumentenbemiddeling.

Raadpleeg de lijst van CM2C-bemiddelaars https://cm2c.net/wp-content/uploads/2019/05/listemediateur.pdf


Bovenaan de pagina